Resolutie en compressie

Wat is nou eigenlijk resolutie?

Met de term resolutie wordt de kwaliteit en scherpte van een beeld uitgedrukt. Resolutie geeft de dichtheid van het aantal beeldpunten (pixels) aan. Hoe hoger de resolutie hoe meer beeldpunten er zijn en hoe scherper de afbeelding is.

Om voldoende detail en scherpte in een foto te houden is voor druk- en printwerk een minimale resolutie nodig van 150 ‘dots per inch’ (dpi). Naarmate dat aantal toeneemt, neemt ook de scherpte van de foto toe. Tot 300 dpi, daarboven is het verschil bij normaal drukwerk niet meer waarneembaar. Het beste resultaat krijg je dus met beeldmateriaal op 300 dpi.

Als je een foto hebt met een resolutie van 72 dpi, en deze wijzigt naar 300 dpi, dan zal het formaat van die foto naar verhouding kleiner worden. Neem bijvoorbeeld de foto hieronder, links zie je de afbeelding op 72 dpi (beeldschermresolutie). Deze is dan 8 x 8 cm ofwel 227 x 227 pixels op je beeldscherm. Als we die wijzigen naar een optimaal drukwerkbestand van 300 dpi, dan is de foto nog maar 1,9 x 1,9 cm. De foto rechts laat zien wat er gebeurd met de scherpte als je de lage resolutie foto toch gebruikt voor je drukwerk zonder het formaat aan te passen.

poes10x10-72dpi

Foto 227×227 pixels (10×10 cm)
in beeldschermresolutie
72dpi

poes10x10-72dpi-naar-300dpi

Indruk van het resultaat na verhogen
resolutie naar drukwerkresolutie
300dpi

poes300dpi-waregrootte

Indruk van de foto op 300 dpi, maar nu het formaat naar verhouding aangepast. Dit is het optimale formaat van de foto om te gebruiken voor drukwerk. Dit laat een kleine marge om de foto eventueel iets groter toe te passen.

Een foto kun je altijd verkleinen zonder kwaliteitsverlies, maar vergroten levert altijd een afbeelding op van slechtere kwaliteit!

Wat is nou eigenlijk compressie?

Afbeeldingen worden vaak opgeslagen als jpg bestand omdat de bestandsgrootte daarmee beperkt kan worden gehouden. Maar aan compressie zijn wel kwaliteitsrisico’s verbonden. Kort door de bocht wordt bij het maken van een jpg-bestand de afbeelding doorgenomen op de kleurwaarden van pixels. Als er pixels zijn met een gelijke waarde wordt die slechts eenmaal benoemd.

Hoe hoger de compressie, des te lager de kwaliteit. Hoge compressie wil zeggen dat pixels van min of meer gelijk waarde gelijk worden getrokken en dus als één tellen. Bij hoge compressie worden meer kleurnusances gelijk getrokken dan bij lage compressie. Dat resulteert in de blokvorming die vaak bij jpg bestanden te zien is. Detail in de afbeelding wordt daarmee ook minder. Bij veel camera’s is de mate van compressie in te stellen, veel bewerkingsprogramma’s laten bij comprimeren een voorvertoning zien van de gevolgen van de ingestelde compressie. Als een bestand eenmaal met hoge compressie, dus in mindere kwaliteit is opgeslagen, is het niet meer mogelijk de kwaliteit te verbeteren. Kies daarom bij het comprimeren bij voorkeur een hoog getal of percentage, of hoge kwaliteit!

jpg-lagekwaliteit-oma

JPG lage kwaliteit

jpg-hogekwaliteit-oma

JPG hoge kwaliteit