Hoeveel procent btw moet er worden betaald over promotieartikelen voor verkiezingen?

Hoeveel procent btw moet er worden betaald over promotieartikelen voor verkiezingen?

Promotiemateriaal, drukwerk en andere vormen van geprinte producten hebben normaal een BTW-tarief van 21%. Het is daarentegen mogelijk onder bepaalde voorwaarden als politieke partij of lid daarvan drukwerk te bestellen met een BTW-tarief van slechts 6%. In dit artikel vertellen we jou hoe dat mogelijk is en voor welke producten dit geldt.

Sperperiode

Een sperperiode is in België een periode die voorafgaat aan de jaarlijkse ‘koopjesperiode’, die solden genoemd worden. Tijdens de sperperiode mag er geen reclame gemaakt worden voor prijsverlagingen voor kleding, lederen artikelen, fijne lederwaren en schoenen.

De sperperiode is een periode die loopt voor de verkiezingen van 2019 van 26 januari tot 26 mei. Dit is tot aan de dag van de verkiezingen.

Politieke partijen, lijsttrekkers, kandidaten of campagnebureaus mogen in deze periode:

 • Geen affiches, poster of flyers opplakken in een straal van 30 meter rondom autowegen;
 • Geen commerciële reclameborden of affiches verspreiden;
 • Geen campagnes via de telefoon voeren, ook niet voor commerciële doeleinden;
 • Geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden, dit geldt ook voor promotiemateriaal.

Op welke producten betaal ik 6% BTW en op welke producten betaal ik 21% BTW?

Als de gekochte promotiematerialen bedoeld zijn om kiezers om op de hoogte te brengen of betrokkenheid bij een bepaald onderwerp te creëren, en absoluut niet bedoeld is voor het maken van handelsreclame, dan betaal je 6% BTW. Er mogen geen privé handelsnamen of sponsors op het ontwerp staan, dit geldt voor de volgende producten:

 • Affiches;
 • Brochures;
 • Flyers;
 • Folders;
 • Magazines.

Waar zit het wettelijke verschil in?

Wanneer je campagnes voert voor politieke, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende of filantropische redenen, en geen winstoogmerk beoogt, dan kun je promotieartikelen met een verlaagd BTW-tarief bestellen. Dit wordt ‘drukwerk of promotieartikelen zonder commerciële doeleinden’ genoemd.

Het gaat hierbij om de inhoud van de content en niet om de vorm daarvan. Meer informatie over de wettelijke bepalingen is te vinden aan het einde van dit artikel.

Eenvoudig promotieartikelen voor jouw politieke campagne bestellen bij Drukzo in 6 stappen!

 1. Ga naar https://www.drukzo.be/verkiezingsdrukwerk
 2. Selecteer de producten
 3. Kies de juiste afmetingen en hoeveelheid;
 4. De producten komen in je winkelmandje, maak een account aan of log in;
 5. Betaal de bestelling;
 6. Upload jouw ontwerp.

Verantwoordelijkheid voor Drukzo

In veel gevallen zal er dus maar 6% BTW betaald moeten worden. Voor de selectie van deze producten, is een aparte productpagina aangemaakt. Indien er 6% BTW van toepassing is, zal dit automatisch worden toegepast tijdens het afrekenen. Het BTW-bedrag en percentage komt ook op de factuur te staan.

Wat staat er in ‘Gebruikstarief Boekwerk’ met betrekking tot politiek drukwerk?

1° drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor instellingen of organisaties die geen winst beogen en die doeleinden van politieke, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard nastreven,alsook voor de sociale werknemers- en werkgeversorganisaties (bv. verkiezingsdrukwerk, affiches voor humanitaire acties of organisaties);

2° drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor een landstreek, een producentengroep of een motto zonder vermelding van specifieke handelsmerken, producenten, leveranciers of dienstverrichters (bv. “Doe sport”; “Drink meer melk”; “Belgische kazen”; “Bezoek de Auvergne”);

3° notariële affiches en notariële berichten;

4° aanwervingsaankondigingen door bedrijven;

5° affiches en aankondigingen voor sportieve, culturele of sociale manifestaties;

6° gebruiksaanwijzigingen voor goederen of producten, bijsluiters voor geneesmiddelen;

7° informatiebrochures en -folders van mutualiteiten en werknemersorganisaties m.b.t. hun hoofdactiviteit;

8° toeristische folders en brochures voor reizigers uitgegeven door diensten van toerisme;

9° boeken, tijdschriften en gidsen waarin verschillende bedrijven of één of meerdere bedrijfssectoren naast elkaar worden opgesomd of waarin aan productvergelijking wordt gedaan, zelfs met vermelding der prijzen, voor zover deze boeken, tijdschriften en gidsen niet uitgaan van voornoemde bedrijven zelf of van de producenten of handelaars in voornoemde producten (bv. gids met vermelding van aangeprezen hotels in een bepaald land, consumentengidsen, enz.);

10° brochures die worden uitgegeven door maatschappijen die een monopolie bezitten (distributiemaatschappijen voor water of energie, radio- en televisiedistributiebedrijven, enz.) en die algemene inlichtingen bevatten (tips voor verstandig energieverbruik, tarieven, enz.). Dergelijke maatschappijen hebben geen reclame nodig om hun producten of diensten af te zetten, aangezien de verbruiker van het goed of de dienst in geen enkel ver onderstelling de mogelijkheid heeft om zijn leverancier of dienstverrichter te kiezen;

11° prospectussen van beleggingsfondsen. Het gaat om de prospectussen over de openbare uitgifte of de verhandeling van rechten van deelneming van een beleggingsinstelling;

12° brochures en informatiefolders die betrekking hebben op het onderwijs dat ze verstrekken en die uitgaan van publiekrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing, bedoeld in artikel 6 W.BTW of van privaatrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing die de vrijstelling van art. 44, § 2, 4° W.BTW genieten en derhalve hun onderwijsprestaties niet verstrekken in het kader van een commerciële activiteit zoals omschreven hiervoor (BTW-Rev. nr. 113, blz. 617);

13° overzichten van lessenroosters ongeacht of deze uitgegeven worden door de traditionele onderwijsnetten, door managementscholen of door organisatoren van seminaries. Daarentegen moeten programmaboekjes en aankondigingen van nieuwe opleidingen door organisatoren van seminaries of managementscholen wel worden aangemerkt als reclamedrukwerk onderworpen aan het tarief N;

14° telefoongidsen zelfs in geval het louter gaat om de afzonderlijke handels- en beroepsgedeelten ervan die vaak in een andere kleur dan de gewone telefoongids worden afgedrukt en die de nodige informatie met betrekking tot de beoefenaars van vrije beroepen, de handelaars en ambachtslieden bevatten;

15° drukwerken (affiches, folders, catalogi, …) die een manifestatie promoten die reeds heeft plaatsgevonden;

16° drukwerken (affiches, folders, catalogi, …) die vroeger aangewend werden voor een reclamecampagne die echter beëindigd is op het tijdstip van de levering.

De onder 15° en 16° bedoelde goederen worden voornamelijk gezocht door verzamelaars bij gespecialiseerde opkopers en hun prijs is gewoonlijk bepaald rekening houdend met hun zeldzaamheid.